Kirketjener til Thyborøn kirke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Thyborøn menighedsråd søger kirketjener, med tiltrædelse 1. januar 2024 eller snarest herefter. 
Stillingen er normeret til 1266 timer pr år, gennemsnitlig 22 timer pr. uge. 

Thyborøn sogn er et mindre sogn i udkanten af Lemvig provsti. Vores Kirke er bygget i 2011 og har en fantastisk akustik og lysindfald. I Thyborøn Sogn er vi glade for at komme i vores kirke og er deltagende i gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Som kirketjener skal du bl.a. varetage følgende opgaver:
Gøre klar og deltage til gudstjenester og kirkelige handlinger og efterfølgende kirkekaffe.
Åbne og lukke kirken efter menighedsrådet beslutning om åbningstider. 
Rengøring, passe og føre tilsyn med kirkens bygninger og installationer
Forberede til diverse møder og arrangementer, så som Fredagscafe, koncerter, studiekreds m.m.
Deltage i mini-konfirmandundervisning med vejledning fra præsten

Timerne har du selv stor indflydelse på hvordan skal planlægges, dog vil der ligge en del timer i forbindelse med gudstjenester søndag formiddag/helligdage, samt lejlighedsvis tjenester/kirkelige handlinger på ugens øvrige dage eller om aftenen. 

Vi forventer, at du: 
Har en god ordenssans og kan strukturer egen arbejdstid ud fra den fastlagte ramme 
Kan indgå ved kirkelige handlinger og tilpasser dig de forskellige stemninger, afhængig af anledningens karakter
Du er opmærksom og har ”blik” for de mennesker, som kommer i kirken
Er villig til at indgå i samarbejde med præster, kirketjener, organister om de kirkelige arbejdsopgaver 
Har kendskab til Folkekirken og er positiv over for det, vi står for
Du yder et positivt bidrag til et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden.

Hos os får du: 
Intro - og oplæring.
En kollegagruppe, der ønsker samarbejde om gudstjenesterne på tværs af arbejdsområder.
Mulighed for at byde ind med nye tiltag

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 287.708,29 kr. – 370.993,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 287.708,29 kr. (nutidskroner). 
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.150,47 kr. (nutidskroner). 
OK tillæg på 1.270,87 kr. (nutidskroner) pr. år.

For yderligere spørgsmål vedrørende stillingen kan der rettes henvendelse til kontaktperson for Thyborøn menighedsråd Søren Kristian Schmidt på mobil nr. 23230827. 

 

Ansøgningsfrist d. 12.12.2023 kl. 12.00

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lemvig Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (22-22 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Thyborøn Menighedsråd, Vesterhavsgade, 150, 7680 Thyborøn

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949054

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet